Privacyverklaring & Cookiebeleid

 

Privacy Statement

Doeleinden verwerking

Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van ons en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

 

Wettelijke grondslag verwerking

Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Sander Vunderink Elektromaterialen B.V.. De volgende gegevens zijn niet verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. verstrekt, dan kan de website minder goed functioneren en het contact- en bestelformulier niet gebruikt worden.

 

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts) uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulier, Google Analytics en Facebook.

Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

 

Ontvangers persoonsgegevens

Sander Vunderink Elektromaterialen verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij, website analyse bureaus, websiteanalyse tools waar informatie van website bezoekers worden verzameld en aan een bedrijf dat een mailtool verzorgt.

Mogelijk heeft u de volgende toestemming gegeven na het plaatsen van uw bestelling: "Ik wil de aankoop graag later beoordelen en ontvang na 3 dagen een eenmalige herinnerings-mail van Trusted Shops om mijn beoordeling in te dienen” Op voorwaarde dat u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven zoals hierboven vermeld om dat te doen, zullen wij uw e-mail adres aan het beoordelingssysteem van Trusted Shops GmbH voorleggen, Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen, zodat zij u een herinnerings-mail kunnen sturen waarmee zij u eraan herinneren om je beoordeling in te dienen. Deze toestemming kan ten allen tijd met toekomstig effect worden ingetrokken (bijv. door een e-mail te sturen naar service@trustedshops.nl).

Om uw bestelling te kunnen bezorgen werken wij samen met PostNL. PostNL ontvangt van ons uw naam en bezorgadres. Deze informatie heeft PostNL nodig om uw pakketje op het door uw gekozen adres af te leveren.

 

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie

Uw persoonsgegevens kunnen door Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Verenigde Staten, Chili, Taiwan en Singapore. In deze landen staan datacenters van Google waar uw IP-adres wordt geregistreerd bij het bezoeken van de website van Sander Vunderink Elektromaterialen B.V..

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

  • De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield. 

Meer informatie over de voornoemde door Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Sander Vunderink Elektromaterialen B.V.. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens verkregen door tracking van uw website bezoek zullen door Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. worden bewaard voor een duur van 50 maanden.

Persoonsgegevens verzonden via bestelformulieren op de website van Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. worden bewaard voor een duur van 7 jaar (fiscale bewaarplicht).

 

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. 

 

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

 

Sander Vunderink Elektromaterialen B.V.

Aquamarijnstraat 161

7554 NP Hengelo

info@sandervunderink.nl

0031 (0)74 8200 300

 

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u online indienen door deze schriftelijk of per e-mail te verzenden naar bovengenoemde contactgegevens. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sander Vunderink Elektromaterialen B.V., neem dan contact op met Sander Vunderink Elektromaterialen B.V. via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.