De groepenkast is de plek in uw huis waar de elektrische energie binnenkomt. De groepenkast vindt u in uw meterkast. Vanuit de groepenkast wordt de elektriciteit beveiligd en verdeeld over de elektrische apparaten in gebouwen. Omdat het hier draait om elektriciteit is het van belang dat alles veilig is. Hiervoor zijn bepaalde eisen opgesteld waaraan uw meterkast en groepenkast moeten voldoen. Hieronder volgt een greep uit de eisen die er zijn.

NEN 2768 meterkast

De NEN 2768 is de landelijke norm als het gaat om meterruimten. De indeling van de meterkast en de afmeting ervan is wat onder andere is opgenomen in de NEN 2768. De minimale afmeting van de meterruimte moet zijn: 2400 mm x 750 mm x 310 mm (h x b x d). Als de oppervlakte van de meterruimte groter is dan één vierkante meter, dan moet er ten minste één verlichtingspunt en één wandcontactdoos aanwezig zijn. De meterruimte mag maximaal op 3 meter afstand van de toegang van de woning zitten.

NEN 1010 meterkast

In de NEN 1010 zijn alle eisen opgenomen waaraan een laagspanningsinstallatie moet voldoen. Hier vallen ook het uitbreiden en aanpassen van de groepenkast onder. De NEN 1010 gaat zowel in op het ontwerp van de elektrische installaties als op de uitvoering er van. Bij de uitvoering wordt onder andere gekeken naar kabeldiktes, beugels en de maximale belasting.

Materiaal van de meterkast

Ook omtrent het materiaal van de meterkast zijn een aantal eisen waarin deze moet voldoen. Voor het materiaal kunt u bijvoorbeeld vezelplaat gebruiken. Het materiaal moet minimaal 18 mm dik zijn. Het materiaal moet er voor zorgen dat de gehele meterruimte vorstvrij is.

Samenstellen groepenkast

Groepenkasten moeten aan bepaalde eisen voldoen. Het is mogelijk dat uw installateur ervoor kiest om de groepenkast zelf samen te stellen. Dan is de installateur in principe de fabrikant. De installateur die zelf groepenkast samenstelt moet voldoen aan de NEN-EN-IEC 61439. Dit betekend dat de kast volgens die normen moet zijn ontworpen, gebouwd en getest. Ook moet er documentatie bijgeleverd worden.

Hoofdschakelaar en aardlekschakelaars

Naast dat er eisen zijn omtrent de meterruimte, moet de ook de groepenkast voldoen aan bepaalde eisen. Sinds september 2005 moet de groepenkast voldoen aan de verplichting om een hoofdschakelaar in uw groepenkast hebben. Dit geldt voor groepenkast in woningen die na 2005 zijn gebouwd of voor groepenkasten die na 2005 een ingrijpende aanpassing hebben ondergaan. Waar de groepenkast ook aan moet voldoen is het hebben van een aardlekschakelaar. Sinds 1975 is het verplicht om minimaal één aardlekschakelaar te hebben. In 2015 is dit zelf aangepast naar minimaal twee. Dit is aangepast vanwege het grote belang voor de veiligheid.

Maximaal 4 groepen

Een andere eis waaraan de groepenkast moet voldoen is dat er maar maximaal 4 groepen achter één aardlekschakelaar geplaatst mogen worden. Het is aan te raden om de groepen zo te verdelen, dat wanneer er een aardlekschakelaar uitvalt er op elke verdieping stroom beschikbaar blijft.